การเปลี่ยนแปลงของ Epigenetic เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ทำให้ยีนของเราปิดหรือเปิด ในการศึกษาใหม่จาก Uppsala University นักวิจัยพบว่าการบริโภคชาในผู้หญิงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของยีนที่ทราบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมะเร็งและการเผาผลาญของฮอร์โมนเอสโตรเจน ผลที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมและปัจจัยการดำเนินชีวิตของเรา

เช่นการเลือกรับประทานอาหารการสูบบุหรี่และการสัมผัสสารเคมีอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้ ในการศึกษาในปัจจุบันนักวิจัยจาก Uppsala University ร่วมกับกลุ่มวิจัยทั่วยุโรปได้ตรวจสอบว่าการบริโภคกาแฟและชาอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่ การศึกษาก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าทั้งกาแฟและชามีบทบาทสำคัญในการปรับความเสี่ยงโรคในมนุษย์โดยการยับยั้งความก้าวหน้าของเนื้องอกลดการอักเสบและมีอิทธิพลต่อการเผาผลาญของฮอร์โมนเอสโตรเจนกลไกที่อาจจะเป็นตัวกลางโดยการเปลี่ยนแปลงของ epigenetic