“มท.” เผยลงทะเบียนตลาดประชารัฐวันแรกคึกคักกว่า 10,000 ราย ชวนเกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนถึง 30 พ.ย.นี้ ชี้ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ยอดลงทะเบียนสูงสุดกว่า 5,969 คน “ศรีษะเกษ” ครองแชมป์ยอดลงทะเบียน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ “ตลาดประชารัฐ”

ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศเป็นวันแรกเมื่อวานนี้ (10 พ.ย.) นั้นพบว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีพี่น้องเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เดินทางเข้าลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จำนวน 10,216 ราย โดยมีประเภทตลาดที่ประชาชนลงทะเบียน 5 ลำดับแรก คือ 1. ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5,969 ราย 2. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4,136 ราย 3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 2,299 ราย 4. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 1,526 ราย และ 5. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 1,067 ราย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews