นายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้วางแผนที่จะเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายในร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นี่เป็นการตอบสนองต่อข่าวลือที่ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กฏหมายแห่งชาติ) อาจเสนอให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปจนถึงปีพ. ศ. 2563 บิลมีกำหนดจะมีผลในปี 2562 Wisudhi กล่าวว่านายกรัฐมนตรีต้องการร่างร่างกฎหมายและค่าภาษีอาคารที่จะผ่าน NLA

ภายใต้การบริหารของเขา หลังจากที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจและจัดเก็บภาษีทุกๆเดือนเมษายนนี้ Wisudhi กล่าว