พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ
บรรเทาอาการปวดจากการใช้คอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ

ต่อจากนี้ ผมจะเขียนท่านวดบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ ให้ท่านผู้อ่านได้นำไปบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้นตามลำดับ
นวดบรรเทาอาการปวดศีรษะ
ท่าเตรียมบริหาร
๑. ผู้รับการนวด (ผู้ที่มีอาการปวด) นั่งขัดสมาธิ ผู้นวดนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลัง
๒. ผู้นวดนั่งคุกเข่าข้างหนึ่ง โดยขาอีกข้างหนึ่งชันเข่าขึ้น (หากจะนวดด้านใด ก็ให้ชันเข่าด้านนั้นขึ้น)
๓. ผู้นวดใช้มือขวาแตะหน้าผากของผู้รับการนวด จากนั้นใช้หัวแม่มือซ้ายกดลงที่บริเวณใต้ท้ายทอย โดยงอศอกตั้งอยู่บนเข่าซ้ายที่ชันขึ้น เพื่อเป็นการพยุงแขนและมือให้มีกำลังกดดีขึ้น
๔. ให้ผู้รับการนวดหายใจออกช้าๆ โดยผู้นวดออกแรงกดลงไปเบาๆ นับ ๑-๑๐ แล้วจึงผ่อนมือออก จากนั้นเลื่อนจุดกดไปทั่วบริเวณใต้ท้ายทอย การกดแต่ละครั้งนับเป็น ๑ รอบ ไม่ควรกดนวดให้ผู้รับการนวดเกิน ๖ รอบ
/หมอชาวบ้าน