พวกขี้เหล้าเมาแล้วขับ”ไม่เข็ด”ถูกจับซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นพัน นางสาวรัตนวดี เหมนิธิวินเทอร์ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่าจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง34คน ต่อประชากร100,000คน ต่อปี โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ที่อันตรายและไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมผู้ละเมิดกฎหมายคดีจราจรยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยพบผู้กระทำความผิดในข้อหาเมาแล้วขับซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากซึ่งสถิติในปัจจุบันที่เจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับหรือ ขับขี่รถขณะมึนเมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ มีถึงปีละกว่า 20,000 ราย โดยพบว่ามีผู้ที่ไม่เข็ดหลาบมีการทำผิดซ้ำซึ่งข้อมูลตั้งแต่พ.ศ.2557 – 2558 มีคนเมาแล้วขับถูกจับดำเนินคดีซ้ำถึง 909 ราย โดยพบกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2สูงถึงร้อยละ95  (867 ราย)  กระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3ประมาณร้อยละ4 (37 ราย)  และกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่4 ประมาณร้อยละ 1 (5 ราย) โดยมูลนิธิฯเห็นว่าการทำผิดซ้ำโดยไม่เกิดการตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับดังกล่าว เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายยังมีช่องว่างที่ไม่สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการงานจราจรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปจึงทำให้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนของสตช.และลดระดับอัตราการเสียชีวิต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews